Detalhes


Unidade
POSTO TERRITORIAL DE FRONTEIRA
Endereco
Largo Igreja dos Mártires, 7460-139 Fronteira
TelFixo
245604135
Fax
245249108
Email
ct.ptg.dptg.pfrt@gnr.pt
Latitude
N 39 3 40,20
Longitude
W 7 38 57,92